slova / lyrics

 

We translated some of our lyrics to English. It probably killed most of the sense those words normally make. Take it just as a proof that we don’t sing about white pride or whatever. Thanks.

západ        west
cizí otisky prstů v dálce someone else’s fingerprints in the distance
ne tvoje not yours
kolik slov ještě spolkneš how many more words will you swallow
uprostřed ničeho in the middle of nothing
špíny nad hlavu dirt all over
hni se a polykej keep going and swallowing
spálený mosty a iluze burnt bridges and illusions
a ksichty lidí and people’s faces
spálený mosty a iluze burnt bridges and illusions
a tyhle zbytečný dny and these pointless days

 

stará dobrá mladá krev        good old young blood
stará dobrá mladá krev good old young blood
jako mrtvý třešně na kopci like dead cherry trees on the hill
oprášit taktiku spálený země get back to scorched earth tactics
stará dobrá mladá krev good old young blood
kdo by to řek v roce nula šest who would have told in the year 06
na smrt těl už čekaj mrtvý duše deaths of bodies awaited by dead souls

 

sny        dreams
přestárlý nebe overaged heaven
další dny more days
kroky vzduchem než usneš steps through the air before you fall asleep
přestárlý nebe overaged heaven
další dny more days
kroky šedým vzduchem steps through grey air
přestárlý nebe overaged heaven
další dny more days
kroky shnilým vzduchem steps through rotten air
předem odepsaný pokusy najít lepší sny attempts to find new dreams written off in advance
ve dne nežít no living by day
a v noci neumírat no dying at night
a ten co nemluví vlastně vůbec nebyl and the one who doesn’t talk actually never existed

t. o. e.        t. o. e.
cejtíš se líp do you feel better
mrtvej muž dead man
nakrmíš se sám sebou you’ll feed off of yourself
chcípneš you’ll die
shniješ and rot
nebo naopak or the other way around
hlavně že vrháš pět stínů so you cast five shadows
kdo do těch kolejí skočí who’ll jump on the rails
sám ve výtahu alone in the elevator
kdo sám sebe rozpitvá who will dissect himself

5        5
sundej tu zeď take off the wall
zboř tu masku tear down the mask
stejnej novej den another same new day
zapomeň forget
z lebky ven out of the skull
kladivem do plechu hammer the metal sheet
neotevřeš you won’t open
dvacet tisíc mil twenty thousand miles
na kokosovým ořechu on a coconut
pro pět slov for the sake of five words

 

to samý        the same thing
dvě hvězdy a smrt two stars and death
chce se mi spát I feel sleepy
to samý zase o den dál the same thing again the next day
ty oči za sklem those eyes behind glass
dneska nechcípneš you’re not gonna die today
good morning, piano phase good morning, piano phase
good morning, druhý břeh good morning, the other bank
dvě hvězdy a smrt two stars and death
chce se mi spát I feel sleepy
to samý zase o dům dál the same thing again in another house
všechny ty prasata, ovce a psi all those pigs, sheep, and dogs
trochu zbytečná snaha rather pointless effort
trochu negativní poselství rather negative message

 

 

rány

černý křídla
černá krev
černá naděje
hranice vlastního těla
prapodivný zvíře
black wings
black blood
black hope
borders of one’s own body
fucking weird animal
krystaly soli z rán
sladký slzy
tak malej šedej domov
tak špatnej černej pocitnechápou šedý ruce
krystaly soli z nocí
černý domovy a cesty

stěny

popel tvýho domu
tvýho obrazu
dítě všeho
jenom ne svejch rodičů
s popelem v hlavě uteč
je to jenom uhlík
the ashes of your house
and your picture
child of everything
but one’s own parents
run away with ashes inside your head
it’s just carbon
čtyři černý stěny
každej vidíme jinej systém
pod kolama krev
zdrhej!
four black walls
each one of us sees a different system
there’s blood under the wheels
run!

samozřejmost

hořko v držce
nohy ve dveřích
číslo na zápěstí
pozorovat ty
co se ještě maj rádi
bitterness in mouth
feet block doors
number on your wrist
watching those
who still like themselves
další samozřejmost
přes olověný oči
nevidim
another obvious thing
through eyes of lead
i can’t see

zuby

sežer svý zuby
svojí minulost
stopy končí v bažině
na některejch cestách se v noci neotočíš
ani ve dne ne
swallow your teeth
your past
this trace ends in a swamp
on some paths you can’t turn back at night
even by day

závěť beze slov
beze smyslu
nikomu
testament with no words
no sense
to nobody

hlava

plameny a kříže
plazíš se pryč
panna nebo orel
tuzemák
rozpůlená hlava
plazíš se dál
doleva doprava
uprostřed prší slzy
vnitřnosti na asfaltu
brečíš nad nevinnou mrtvolou
komu to pomůže?

5

sundej tu zeď
zboř tu masku
stejnej novej den
zapomeň
z lebky ven
kladivem do plechu
neotevřeš
dvacet tisíc mil
na kokosovým ořechu
pro pět slov

11

celou cestu zpátky na jehlách
zavřenej ve smradu a slizu
nic jako všechno
obloha za mříží

spánek

v každodenní smrti
tvář s vyrytou maskou
čekání na ovčí pramenv každodenní smrti
pod mikroskopem
smrt vymočnepravej spánek
střídá nepravá insomnie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Adámek, Váša, Fanda

  or-noise@seznam.cz

 • KONCERTY / SHOWS

  13. 9.

  České Budějovice

  Velbloud

  + Oswaldowi, Důlní pes

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: